Nederlandse leeskring

Contactpersoon: Marja Hené

Maandelijks bij toerbeurt de bespreking van boek van een Nederlandse auteur. Bijeenkomsten bij een van de leden thuis op de laatste woensdagavond van de maand; aanvang 20.00 uur.