Gesprekskring

Contactpersoon: Alison Morgan

Gesprekskring  VVAO Hengelo

We (9 leden) verdiepen ons in onderwerpen die ons bezig houden en waarin een relatie aanwezig is tussen de maatschappelijke actualiteit en onze persoonlijke betrokkenheid en interesse.

Door eenmaal per twee maanden samen te komen om kennis, visies en ervaringen uit te wisselen, leren we van elkaar in een gezellige sfeer. Dit gebeurt afwisselend bij een van de kringleden thuis. Wat er besproken wordt is natuurlijk vertrouwelijk. De gastvrouw verzorgt een eenvoudige catering. 

Om de beurt verzorgt een lid van de kring een inleiding. Zij zorgt  er ook voor dat de leden op tijd de informatie krijgt toegestuurd.

Nieuwe gesprekskringen kunnen worden opgezet door groepjes geïnteresseerde leden.

Geen bijeenkomsten in juli en augustus.