"Midi"kring

Contactpersoon: Geertruid Haan en Mariëlle Tamsma

De midikringĀ is een leeftijds- en fasegebonden groep.

Er zijn 5 bijeenkomsten per jaar die door de leden bij toerbeurt worden georganiseerd. Zo hebben we een gevarieerd programma. De avonden zijn bij een van de leden thuis Daarnaast hebben we sinds kort 4 x per jaar een lunch.