Filosofiekring 'Carpe Diem'

Contactpersoon: Cobi Schoondergang

FILOSOFIEKRING CARPE DIEM


Voor onze programmering maken wij gebruik van de lezingen van het Filosofisch Café in Haarlem, die om 19.30 uur beginnen.
Bijwoning van een lezing gehouden door een filosoof met discussie na afloop, kost 5 euro.
Aanmelding is niet nodig.

Voorafgaand aan de lezing gaan we in de buurt van het Filosofisch Café gezamenlijk eten.

Als er in een maand geen lezing in het Filosofisch Café is, organiseren wij zelf een discussieavond of middag.