Filosofiekring

Contactpersoon: Annelies Bax-Stegenga

De Filosofiekring komt eenmaal per maand (op de 1e donderdagmiddag) bijeen.
Om de beurt vertelt een van de leden over een aan de filosofie gelieerd
onderwerp, waarna discussie volgt.
Op dit moment zijn we met 12 leden en willen voorlopig niet veel groter
worden, omdat we graag bij elkaar thuis in een huiskamer willen blijven
passen.