Onderwijskring

Contactpersoon: J.F.K. Hennink- van Douwe

De Onderwijskring bestaat uit zestien leden die in het onderwijs of op een andere manier met kinderen, voornamelijk pubers hebben gewerkt of nog werken. Wat de leden bindt is een blijvende belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, opvoeding en de ontwikkeling van het brein. Zes keer per jaar bespreken we een boek op dat gebied, nodigen iemand uit die in het veld werkzaam is of bezoeken bijvoorbeeld een film over een leraar die het heel goed doet.