Leeskring 'De Boekband'

Contactpersoon: Els Harinck

De leeskring De Boekband leest eens per maand een oud of nieuw boek en daar praten we over. De maandelijkse bijeenkomsten, bij een van de leden thuis, zijn altijd op woensdagochtend. De te lezen titel wordt tijdens de bijeenkomst in overleg vastgesteld.