Middagkring

Contactpersoon: Delft@vvao.nl

De middagkring komt om de zes weken ’s middags bij elkaar van 14.00 tot 16.00 uur, meestal op dinsdagmiddag. 

Om de beurt verzorgt iemand van de kring een inleiding, waarbij ieders ervaring en inbreng goed van pas komt. Soms gebeurt dit op speelse wijze, onder andere door het werken met tekenen en kleuren.

Het zijn altijd boeiende en inspirerende middagen, waarbij we goed naar elkaar luisteren en veel van elkaar opsteken!

De onderwerpen die aan de orde komen zijn zo divers als de leden die meedoen. Belangstelling en meer informatie nodig? Mail naar delft@vvao.nl.