Filmkring

Contactpersoon: Meer informatie? Mail naar delft@vvao.nl.

De Filmkring komt in de eerste week van de maand bijeen. De coördinatoren kiezen elke woensdag of donderdag voorafgaand aan die maandag een film uit, waarvan zij denken dat hij de filmkringleden zal aanspreken en waarover gediscussieerd kan worden. Via de e-mail worden de leden uitgenodigd voor de gekozen film. Zij proberen ook zoveel mogelijk een afwisseling aan te brengen: nu eens een vrolijke ongecompliceerde film, dan weer een ernstige film of een klassieker of een die in de prijzen is gevallen. 

Er wordt altijd een film gekozen die in Delft draait, omdat sommige leden overdag een werkkring hebben en de volgende ochtend weer vroeg uit de veren moeten. Nu bekijken we de films op Picl en bespreken hem na via zoom.