Literatuurkring

Contactpersoon: Marij Thomassen; marij.h.a.thomassen@hetnet.nl

Onderwerp
Literatuur lezen en bespreken

Toegevoegde waarde
Het praten en reflecteren op het boek dat gelezen is, geeft precies die extra dimensie waar de leden van de kring behoefte aan hebben. Als je een boek niet waardeert of zelfs zuchtend opzij hebt gelegd, kan de bespreking en discussie binnen de kring je de impuls geven om het toch weer te gaan lezen. De leden ervaren niet alleen een andere visie op een boek als een verrijking, maar ook het vergroten van de kennis over schrijvers, literatuur, landen of bepaalde sociale omstandigheden. Daarnaast speelt ook de gezelligheid een rol. Veel avonden eindigen met een drankje en soms verhitte gesprekken over de actualiteit of persoonlijker onderwerpen.

Werkwijze
De leden van de kring stellen om de beurt een te lezen boek voor. Soms kiezen ze gezamenlijk een boek uit. Zo lees je boeken die je anders misschien nooit gelezen zou hebben. Degene die het boek voorstelt, bereidt de avond voor. De wijze waarop dat gebeurt is vrij. Daarna is er discussie over het boek.

Aantal leden: 10 leden (max.)


Bijeenkomsten:
1 x per 6 - 8 weken