Boekenclub 3

Contactpersoon: Marijke Hubers

Deze leeskring komt bijeen op vrijdagochtend. Bewust is gekozen voor de ochtenduren; er komen steeds meer leden die om verschillende redenen liever niet 's avonds de deur uit gaan. De club gaat uit van een frequentie van 8 keer per jaar, zij telt 8 leden en is daarmee compleet.