Boekenclub 2

Contactpersoon: Hermine Dekkers

Wij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar om een boek te bespreken. De schrijvers en titels worden een of twee keer per jaar in onderling overleg vastgesteld. 

Afhankelijk van het gekozen boek verzorgt één van de leden een inleiding of vindt er een vrije bespreking plaats. Meestal maken we gebruik van informatie over de schrijver en/of een recensie van het boek uit de bibliotheek, uit een tijdschrift of op internet. Soms worden er meer werken van dezelfde schrijver besproken, naar aanleiding van de actualiteit.

We streven een goede afwisseling na van schrijvers, Nederlandstalige en vertaalde werken, dikke en minder dikke boeken, recente uitgaven of oudere boeken. Een gedichtenbundel of een bundel korte verhalen behoort ook tot de mogelijkheden. Kortom, de leden bepalen wat er op het programma komt.

Boekenclub 2 heeft 12 leden. Datum en plaats van samenkomst worden in het convocaat en in de agenda vermeld. Nieuwe leden zijn welkom.

Wilt u informatie? Stuur dan een mail aan hermine.dekkers@planet.nl

Verslagen afgelopen jaren