Symbolenkring

Contactpersoon: Marijke van Dis / E: arnhem@vvao.nl

Onze kring is ooit gestart met het lezen en bespreken van de werken van C.G. Jung. Later werd dit verruimd tot het behandelen van verhalen uit de wereldliteratuur, waarin een diepere betekenis verborgen zit, zoals sprookjes, Arthur/graalverhalen, Divina Comedia, Faust, enzovoort. Om beurten bereiden we enkele hoofdstukken van een boek voor. leder doet dat vanuit haar eigen invalshoek: cultuurhistorisch, literair, psychologisch, medisch of kunstzinnig. Soms nodigen we iemand van buitenaf uit om over het gekozen onderwerp te spreken, luisteren wij naar muziek of gaan wij naar een toneelvoorstelling, die verband houdt met het onderwerp.