Cultuurhistorische kring

Contactpersoon: José Wagenaar / E: arnhem@vvao.nl

Wanneer het heden wordt bepaald door het verleden, dan is kennis van de geschiedenis het belangrijkste wat er is. Dat geldt niet alleen voor de grote gebeurtenissen in de politiek, maar ook voor de historie van de cultuur. De leden van de cultuurhistorische kring bestuderen voor hun plezier onderwerpen uit de kunsthistorie en verzorgen voor elkaar inleidingen. We doen dat op avondbijeenkomsten bij de leden thuis. We bezoeken musea en bijzondere tentoonstellingen en gaan éé n keer per jaar met elkaar uit eten. 

De cultuurhistorische kring bestaat uit 12 leden die 6 à 7 keer per jaar bij elkaar komen. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Europese portretschilders, landschapschilderkunst, moderne beeldhouwkunst en sociale woningbouw. De onderwerpen kiezen we in onderling overleg.