Bridgekring

Contactpersoon: Hante Witteveen en Renske Hittenhausen / E: arnhem@vvao.nl

Aantal leden: 9

Doelstelling: Op ontspannen wijze aan een tafel met elkaar spelen en van elkaar leren.

Werkwijze: Bij meer dan 4 aanwezigen wordt ingedraaid. 
We spelen ieder volgens hetzelfde basis Acol systeem.
Middels de Cd's van Berry Westra leren we thuis wat bij. Vier van ons spelen ook wedstrijdbridge bij een club. Dat betekent dat we zo langzamerhand al aardig kunnen bridgen.

Aantal bijeenkomsten:
2 maal per maand, op een avond dat 4 leden kunnen komen, vanaf 19.45 uur.

Bijzonderheden : De kring bestaat sinds 2004.