Brievenleeskring

Contactpersoon: Sabine Heijning

De Brievenleeskring komt één keer in de twee maanden op een avond bij een kringlid bij elkaar. Wij lezen bij toerbeurt elkaar brieven voor van bekende en/of beroemde personen, een welhaast onuitputtelijke bron van brieven van schrijvers, historici, dichters, kunstenaars, filosofen en zelfs eigen familieleden. De leden van de kring zijn vrij in de keuze van de brievenschrijver. Op de kringbijeenkomst worden de andere leden met die keuze verrast. Degene die de spreekbeurt heeft vertelt ook iets over de persoon van de briefschrijver en de tijd waarin hij/zij heeft geleefd.