Nederlandse literatuurkring II

Contactpersoon: Reinette van der Wolde / E: arnhem@vvao.nl

Per jaar komen wij  7 à 8 keer bijeen voor het bespreken van een boek. Niet alleen Nederlandse schrijvers komen aan bod, ook buitenlandse schrijvers. Echter, alle boeken worden in het Nederlands besproken.
Om de beurt kiest een van ons een boek. Deze persoonlijke keuze levert een grote verscheidenheid aan boeken op. Ook de manier van  bespreken kan nogal verschillen.
Na de bespreking volgt meestal een discussie over het boek.

Eenmaal per jaar organiseren we een etentje bij een van de kringleden thuis. Iedereen maakt een gerecht klaar. Ieder jaar weer genieten we van al het lekkers dat op tafel komt, de gezelligheid en de gesprekken over “van alles en nog wat”.

Eens in de zoveel tijd gaan we naar een lezing of een toneelvoorstelling.