Nederlandse Leeskring I

Contactpersoon: Jacqueline van Aller

We lezen oorspronkelijk Nederlandstalig werk oftewel: geen vertalingen, meestal van recente datum. 

Werkwijze
We lezen een boek aan de hand van een aantal aandachtspunten en discussiëren daar over. Boeken die we in het voorjaar van 2020 gaan lezen zijn: ‘Wit is altijd schoner', van Leo Pleysier, 'Lichter dan ik', van Dido Michielsen, 'Zwarte schuur' van Oek de Jong en ‘De papegaai’ van Kader Abdolah.

Frequentie
De leeskring komt ongeveer eens per 6 weken bij elkaar, afwisselend bij verschillende leden thuis. Het aantal aanwezigen varieert tussen de 5 en de 7 personen.

Interesse?
Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met Jacqueline van Aller. Je bent welkom om een keer mee te doen en te bekijken of het wat is om aan te sluiten.