Wandelkring

Contactpersoon: Doortje Wynia; D.F.Wynia@hetnet.nl

Wandelkring

Onderwerp
De kring wandelt in de ruime omgeving van Zwolle.

Toegevoegde waarde
Tijdens het wandelen wordt over van alles en nog wat gepraat; de dingen die de leden na aan het hart liggen. Er is geen thema of onderwerp. Wel wordt af en toe stilgestaan (letterlijk en figuurlijk) bij wat er te zien is in de natuur, van mooie paddenstoelen tot een kasteeltje of landgoed. Of bij een mooi uitzicht.

Werkwijze

De wandeling begint om 10 uur en wordt afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie (soms met ….) in een dichtbij gelegen horecagelegenheid. Als het startpunt het huis van een van de leden is, is dit ook het koffieadres. Wie ’s middags op tijd ergens zijn moet, gaat naar huis.’

De kring gaat iedere eerste vrijdag van de maand wandelen. Het gaat om wandelingen van ongeveer 10 kilometer. Als het weer slecht is, is er mailcontact over het al dan niet doorgaan. Eén van de leden zet volgens een met elkaar afgesproken schema de wandeling uit. De wandeling begint om 10 uur en wordt afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie (soms met ….) in een dichtbij gelegen horecagelegenheid. Als het startpunt het huis van een van de leden is, is dit ook het koffieadres. Wie ’s middags op tijd ergens zijn moet, gaat naar huis.’

Aantal leden: 14 leden. Nieuwe leden zijn welkom, ook als je incidenteel wil wandelen.

Bijeenkomsten:
Iedere eerste vrijdag van de maand.