Maatschappelijke Betrokkenheidskring

Contactpersoon: Sabah Doudou

Wil je meer betekenen voor mens en maatschappij? Dan ben je van harte welkom om actief deel te nemen aan de Maatschappelijke Betrokkenheidskring (MBK). Wij willen als kring graag aansluiten op de doelstellingen van de VVAO. Empowerment en (economische) positieverbeteringen voor vrouwen. Wij voeren deze doelen uit door andere vrouwen in de maatschappij te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd ook een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van onze eigen kringleden.

We zijn een samenwerking aangegaan met de organisatie Mooiwerk te Breda. Onder Mooiwerk vallen zo’n 90 organisaties die worden gerund door vrijwilligers. De Vrijwilligersacademie is onderdeel van Mooiwerk. Met deze academie wil Mooiwerk de vrijwilligers maximaal de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak en op onderwerpen die ze in hun vrijwilligerswerk tegenkomen. Dat doen ze nu met een uitgebreid aanbod van klassikale trainingen. Aangezien steeds meer mensen onafhankelijk van tijd en plaats zelf willen leren zijn ze recent met het patform New Heroes gaan werken.

Samen met de MBK leden gaan we vrijwilligers helpen in hun ontwikkeling op onderwerpen waarin zij zich meer willen verdiepen. Dit kan door het geven van een workshop, cursus, training of ze begeleiden door de E-modules van het platform New Heroes. Je bent geringe tijd kwijt om een grote bijdrage te leveren aan de maatschappij. Geen één op één begeleiding maar klassikaal op de door jouw gewenste datum en tijd bij een lokatie die door Mooiwerk wordt geregeld. Zij zorgen ook voor de opkomst van de deelnemers.

Tevens zijn we een samenwerking met de Avans Hogeschool gestart. Studenten gaan voor de VVAO een onderzoek doen en VVAO leden gaan de studenten helpen met hun ontwikkeling door vanuit hun expertise feedback te geven op studie-opdrachten die zij ten uitvoer krijgen. De studenten zorgen weer voor workshops waar VVAO-leden behoefte aan hebben om bij te blijven in hun ontwikkeling. Zo is het ontwikkelingsproces tweezijdig!

Wil je meer weten over deze maatschappelijke ontwikkelingsprojecten en wil je een steentje bijdragen? Meld je dan aan voor de Maatschappelijke Betrokkenheidskring! via sdoudou123@gmail.com