Literatuurkring

Contactpersoon: Jacqueline Santen - Reestman

De literatuurkring bestaat sinds 1991. Aanvankelijk lazen we uitsluitend Nederlandse boeken, vaak recentelijk uitgegeven. Maar gaandeweg zijn we daarin wat soepeler geworden. Ook “gouden ouden” kwamen aan bod, en de laatste jaren ook wel (vertaalde) buitenlandse boeken. De lijst titels die we hebben gelezen begint indrukwekkend te worden: het aantal loopt tegen de 180.

Op maandagavonden komen we bij elkaar, waarbij telkens één van ons gastvrouw is. De frequentie is meestal eens in de vijf weken, waarbij we rekening houden met vakanties en bijzondere data in het jaar, en altijd in onderling overleg.

Degene die het boek van de avond heeft gekozen – soms na een suggestie van de groep - probeert zoveel mogelijk achtergrondinformatie op te zoeken over de auteur, en allen leveren een bijdrage aan de bespreking. De bedoeling is dus dat we vragen, inzichten, vergelijkingen met andere boeken, of wat er maar aan de orde kan komen, van te voren bedenken.