Nederlandse leeskring

Contactpersoon: Ada Vos

De Nederlandse kring is opgericht op 18 november 1976. De kring komt 1x per maand bijeen. Van tevoren wordt een Nederlands/Vlaams boek of auteur gekozen, zodat op de desbetreffende avond hierover kan worden gediscussiërd. Soms wordt er een bijzonder buitenlands boek in een goede vertaling gekozen.


Vanaf 16-1-2013 komt de kring 1x per 6 weken bij elkaar.

VOORBEELDEN VAN BIJEENKOMSTEN

Woensdag 11 januari 2017 om 14.00 uur.
Ten huize van: Jacqueline Mensing.
Onderwerp: Kom hier dat ik u kus door Griet op de Beeck.

Woensdag 15 februari 2017 om 14.00 uur.
Ten huize van: Ada Vos.
Onderwerp: ider lid kiest 2 gedichten die zij mooi vindt en leest die voor.

Woensdag 29 maart om 14.00 uur.
Ten huize van: Door Kappelle.
Onderwerp: La Superba door Ilja Pfeijffer.

Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur.
Ten huize van: Huize September, Loolaan 59.
Onderwerp: Makkelijk leven door Herman Koch (boekenweekgeschenk) en De zonde van de vrouw door Connie Palmen (boekenweekessay).

Woensdag 21 juni 2017 om 14.00 uur.
Ten huize van: Antonia Resing.
Onderwerp: De bekeerlinge door Stefan Hertmans.

Woensdag 16 augustus om 2017 om 14.00 uur.
Ten huize van: Jeannette Bóza.
Onderwerp: Cécile en Elsa, strijdbare freules (t/m blz. 285) door Elisabeth Leijnse.

Vervolg agenda voor 2017