Verticale Kring II

Contactpersoon: Vanaf juli 2020: Antho van Eijk en Janneke Bruins

Culturele activiteiten

Toen de Verticale Kring II werd opgericht, liepen de leeftijden van de leden uiteen van jong tot oud ("verticale leeftijdsopbouw"). Nu zijn de meeste leden gepensioneerd. De kring bestaat uit ca. 15 leden.

De Verticale Kring II komt om de zes weken bij elkaar. Het programma wordt door verschillende leden georganiseerd. De leden zijn vooral geïnteresseerd in culturele activiteiten: lezingen, tentoonstellingen, muziek, dansvoorstellingen, boeken, enz.

Daarnaast gaan de leden vaak naar de activiteiten voor alle leden van de afdeling (de algemene activiteiten).

Ben je geïnteresseerd in deze kring? Als je al lid bent van de VVAO, kun je contact opnemen met de bovenstaande contactpersonen (zie 'Wie doet wat' op de ledensite). Als je nog niet lid bent, kun je contact opnemen via groningen@vvao.nl.

 

'Boekenbeurs' van de kring