De afdeling Noord-Holland-Noord biedt hoger opgeleide vrouwen in Noord-Holland-Noord al meer dan 50 jaar de gelegenheid om elkaar tijdens allerlei activiteiten te ontmoeten. De leden van onze afdeling vertegenwoordigen een breed scala aan opleidingen, leeftijden en maatschappelijke posities en met elkaar vormen ze een gemêleerd, maar samenhangend gezelschap.

Binnen de afdeling zijn momenteel ruim honderdzeventig vrouwen actief in de diverse kringen die onze afdeling rijk is. Tijdens de kringbijeenkomsten en bij de activiteiten op afdelingsniveau, bestaat de gelegenheid om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Er is ook veel aandacht voor culturele en sociale activiteiten. De bijeenkomsten worden druk bezocht en zijn erg geanimeerd. Kom vrijblijvend langs als je eerst een keer wilt rondkijken voor je besluit of de VVAO iets voor je is. Je kunt daarvoor contact opnemen via noord-holland-noord@vvao.nl.

Het uitgangspunt voor de kringen wordt gevormd door de gedeelde interesse van de leden. Zo zijn er drie literaire kringen, vier museumkringen, een wandelgroep, een bridgeleerkring, een filosofiekring, een poëziekring en een toneelkring.

Noord-Hollland-Noord kent als enige VVAO-afdeling naast kringen ook postcodegroepen (pc-groepen). Deze groepen zijn ooit in het leven geroepen, omdat de afdeling een heel groot gebied bestrijkt, nl. vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel. Het idee was om leden uit je ‘directe’ woonomgeving, dus uit je pc-groep, beter te leren kennen en bijv. samen te reizen naar afdelingsbijeenkomsten. De pc-groepen zijn in meer of mindere mate een eigen leven gaan leiden. De leden gaan bijv. samen naar een film of naar het theater in hun eigen gemeente. Sommige groepen borrelen of eten maandelijks met elkaar in een café of restaurant. Weer andere organiseren huiskamerbijeenkomsten met een buffet of high-tea of discussiëren over een onderwerp dat wordt ingeleid door één van de leden. Op dit moment zijn er zeven pc-groepen: PC Alkmaar, PC Bergen, PC Castricum, PC Den Helder, PC Heiloo, PC Schoorl-Langedijk-Heerhugowaard en PC Purmerend e.o.

Elke pc-groep heeft een (of twee) coördinator(en) zodat de organisatie en communicatie gladjes verlopen. Nieuwe leden worden verwelkomd door de coördinator van hun postcodegebied en op de hoogte gebracht van de komende bijeenkomsten.  En hoewel het niet vaak gebeurt, maar wel mogelijk is, kun je je voorkeur uitspreken voor een andere pc-groep. Ook worden incidenteel bijeenkomsten van een postcodegroep opengesteld voor leden van andere groepen.

.............................................................................................................................................

    Speciaal voor onze leden: Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier!