De afdeling Haarlem is een bloeiende afdeling met een gevarieerd aanbod van kringen. De afdeling is opgericht in 1937 en was daarmee de zesde afdeling in het land. In 2017 vierden wij ons 16e lustrum! Op het moment hebben wij 162 leden. Onze leden kunnen kiezen uit 23 kringen. Er is voor elk wat wils! Een overzicht van deze kringen vindt u onder het kopje 'kringen' op deze website. 

Wij organiseren drie à vier keer per jaar een algemene avond met een lezing of andere activiteit gerelateerd aan het jaarthema, meestal in onze 'stamkroeg'. Dit jaar gaan we aan de slag met het landelijke thema 'De kracht van kennis'.

Jaarlijks organiseren wij daarnaast een aantal vaste activiteiten, zoals de jaarvergadering, diesviering, zomerborrel en kerstviering.

CONTACT: haarlem@vvao.nl

Het bestuur van de afdeling Haarlem 2018

  • Florentine van Eeghen, voorzitter
  • Dina Duijm, secretaris
  • Marjolein Adriaanse, penningmeester
  • Corien Beyer, coördinator interne betrekkingen, convoredacteur
  • Janneke Van der Flier, lid projecten, ledenadministratie.