Welkom bij de afdeling Emmen

Welkom op de site van de VVAO afdeling Emmen, die volgend jaar haar 60 jarig bestaan hoopt te vieren.

De afdeling biedt gevarieerde activiteiten: algemene lezingen, discussiebijeenkomsten en excursies. 

De afdeling Emmen biedt de leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waarbij een spreker een onderwerp uitdiept. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten ruime gelegenheid tot het leggen en onderhouden van contacten.

We starten het kalenderjaar met de jaarvergadering, gecombineerd met een stamppot-buffet! We streven ernaar maandelijks een bijeenkomst te organiseren. Afgelopen jaar waren enkele onderwerpen: "Een historische blik op het Midden-Oosten" en "De zin en onzin van diëten". In juni gaan we samen barbecueën. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst in de zomermaanden ook iets georganiseerd: Een high tea en een excursie door Noord-Groningen met een bezoek aan Museum Helmantel in Westeremden. We sluiten het jaar af met een kerstborrel.

Er zijn verschillende kringen, waarvan de leeskring de oudste is. Deze komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar.

De afdeling Emmen telt momenteel 33 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wie meer wil weten over de VVAO afdeling Emmen of een keer een bijeenkomst wil bijwonen, kan een e-mail sturen naar mcosman@live.nl.

4 kringen


  • Werk