Welkom bij de afdeling Emmen

Welkom op de site van de VVAO afdeling Emmen, die in 2015 haar 55 jarig bestaan vierde.

De afdeling biedt gevarieerde activiteiten: algemene lezingen, discussiebijeenkomsten, excursies en een actieve leeskring.

De afdeling Emmen van de VVAO biedt de leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waarbij een spreker een interessant onderwerp uitdiept. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst ruime gelegenheid tot het leggen en onderhouden van contacten.

We starten het jaar met de jaarvergadering, gecombineerd met een stamppot-buffet! We streven ernaar maandelijks een bijeenkomst te organiseren. In juni gaan we samen barbecuen. In de zomer hebben we een high tea en een excursie. Zomer 2018 was dat bv een tocht door Noord-Groningen, met een bezoek aan Museum Helmantel in Westeremden en een korte ontmoeting met Henk Helmantel. We sluiten het jaar af met een Kerstborrel.

De leeskring komt frequent bijeen en wordt trouw bezocht door tien dames.

De afdeling Emmen telt ongeveer 35 leden. Via het convocaat blijven zij op de hoogte van de activiteiten. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wilt u meer weten over de VVAO afdeling Emmen, stuur dan een e-mail naar mcosman@live.nl.

3 kringen


  • Werk