De afdeling Den Haag is opgericht in 1930. De afdeling biedt haar leden mogelijkheden om nieuwe contacten op te doen, te netwerken, kennis te delen, gezamenlijk de positie van vrouwen te verbeteren of zich aan te sluiten bij een gezellige kring.
De leden ontmoeten elkaar bij afdelingsbijeenkomsten en in kringactiviteiten.

De afdelingsbijeenkomsten hebben onderwerpen, die aansluiten bij de doelstellingen van de VVAO en de belangstelling van de leden en passen in het landelijke jaarthema.

Daarnaast kent de afdeling een aantal kringen, groepen leden die met elkaar specifieke interessevelden delen. Er zijn kringen die zich vooral op de professionele ontwikkeling richten (Vrouw en Werk) en andere die zich meer op de algemene ontwikkeling richten (bijvoorbeeld de leeskringen en de Internationale Salon). Ook zijn er kringen rond thema’s georganiseerd (Museumkring, Theater- en Muziekkring, Opera- en Danskring) en kringen waar gezelligheid meer op de voorgrond staat (Sweet Forties). De kringen bepalen zelf wat ze doen en hoe vaak.

Wil je informatie over de afdeling?Mail dan naar denhaag@vvao.nl