Afdeling Assen

De afdeling Assen organiseert veel interessante en gezellige activiteiten. Te denken valt aan lezingen, bezoeken aan tentoonstellingen, een zomeractiviteit, een midwinterviering en de jaarvergadering, die traditie getrouw voorafgegaan wordt door een gezamenlijke maaltijd. 

Verder heeft de afdeling Assen negen kringen. Zo zijn er b.v. een theaterkring, een kunstkring, enkele literatuurkringen, een wandelkring en een mahjongkring. Ook is er een zogenaamde diasporakring, waarin leden uit de wijde omtrek van Assen bij elkaar komen om over de vragen des levens te praten. Bovendien worden leden uitgenodigd om, wanneer ze dat willen, rondom een bepaald interessegebied zelf een kring op te zetten. 

Al deze kringen zijn naast hun eigen bijeenkomsten actief betrokken bij de invulling van de afdelingsavonden. Dikwijls worden daarvoor boeiende gastsprekers uitgenodigd. Soms verzorgen eigen leden een avond. We proberen het aanbod zo gevarieerd mogelijk te laten zijn.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je nieuwe contacten opdoen, kennis delen, je inzetten voor de positie van vrouwen, of alleen in een of meerdere kringen gezellig met andere vrouwen op heel verschillende gebieden actief zijn? Stuur een mail naar vvao.assen@gmail.com

Wij willen je graag ontmoeten en meer vertellen. Ook is er altijd de mogelijkheid vrijblijvend naar een van de bijeenkomsten te komen.