De afdeling Arnhem organiseert vele interessante en gezellige open activiteiten. Te denken valt aan lezingen, bezoeken aan tentoonstellingen, een zomeractiviteit, een nieuwjaarsborrel, en de jaarvergadering. Elke laatste donderdag van de maand hebben we een inloopborrel vanaf 17.00 bij TRIX in Arnhem (niet in vakantiemaanden)

De jaarvergadering vindt in februari plaats en wordt voorafgegaan door eeen borrel en een maaltijd. Ook is er aandacht voor sparren en netwerken. 

Verder heeft de afdeling Arnhem zeer veel kringen. Zo is er voor de werkende vrouw de keuze uit een loopbaanbezinningskring, een stimuleringskring voor Bestuurders, Commissarissen en Toezichthouders, een ZZP-kring, maar ook een pedagogische kring, een cultuur-historische, diverse literatuurkringen zowel Nederlandse als een Franse en een Engelse, een Theaterkring, Bridgekring, Vragen des Tijdskring en een Muziekkring. Momenteel telt onze afdeling 21 kringen. Zo'n kring van ca 10 dames komt gemiddeld 6x per jaar bijeen om over hun onderwerp stevig te discussiëren.

In Arnhem kun je alle kanten op.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen: arnhem@vvao.nl