Welkom op de site van VVAO Amsterdam!

VVAO Amsterdam biedt de leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Je ontmoet er hoogopgeleide vrouwen van allerlei vakgebieden en branches en van allerlei leeftijden. Dat werkt heel verrijkend en inspirerend naast de contacten die je in je werk- en vriendenkring opdoet. Uiteraard speelt ook de sociale kant een rol. Verder kun je organisatorische en bestuurservaring opdoen.
Ook kun je nationaal en internationaal inzetten voor de positie en de rechten van de vrouw.

We ontmoeten elkaar op verschillende manieren. 

Verder ontvang je tenminste tien keer keer per jaar het digitale Convocaat waarin de activiteiten worden aangekondigd. Of klik op deze webpages naar de agenda van Amsterdam.

Bijeenkomsten

Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor alle leden (en aspirant leden). Dit kan een lezing zijn of een themadag, maar ook de eindejaarsbijeenkomst in december.

Daarnaast is er iedere 1e donderdag van de maand in de stamkroeg in Café Wildschut in Amsterdam gelegenheid om andere leden in informele sfeer te spreken.


Kringen

De kringen zijn voor velen de basis van hun deelname aan de VVAO. De meeste kringen organiseren regelmatig bijeenkomsten voor hun leden rondom het onderwerp van de kring. De onderwerpen zijn zeer verschillend zodat er altijd wel iets van je gading bij zit: beleggen, literatuur, kunst, schouwburgbezoek. Daarnaast zijn er gezelligheidskringen zoals een eetkring en een postcodekring.
Je kan aansluiting zoeken bij een bestaande kring maar je kunt ook zelf een nieuwe kring oprichten bv. door een oproep te plaatsen in de nieuwsbrief ('het convocaat'). Een overzicht van bestaande kringen is te vinden op de kringenpagina van deze website.

 

Loopbaangroep

Sinds 2013 zijn er meerdere groepen succesvol begeleid op werkgebied door professionele coaches. De ervaringen zijn over het algemeen ontzettend enthousiast wat blijkt uit het gegeven dat verschillende groepen elkaar nog blijft zien, ook als de de cursus is afgelopen! Niet alleen wordt er kennis aangeboden op het gebied van werk, maar ook leer je van elkaar. Voor verdere informatie: kijk in het kringenoverzicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretarissen via het e-mailadres: Amsterdam@vvao.nl

Overweeg je om lid te worden? Neem dan contact op met bovenstaand e-mail adres. Je kunt dan bijvoorbeeld eens afspreken een keer naar de borrel te komen of een kring te bezoeken.

Veel plezier!

Hartelijke groet

Het bestuur