Over de afdeling

De afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg is een afdeling met bijna 180 leden. Onze leden wonen in het gebied van Oss, richting ’s-Hertogenbosch en dan via Tilburg naar de Belgische grens.  De afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg is opgericht in 1951.

Leden ontmoeten elkaar tijdens maandelijkse bijeenkomsten waarin een jaarthema centraal staat en bij kringactiviteiten. Er zijn ruim 30 kringen actief, hierbij valt te denken aan een eet-, lees-, cultuur-, wandel-, tuin- en internationale kring.

De afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg is ambitieus en actief. Zij wil voor bestaande én nieuwe leden een aantrekkelijke vereniging zijn. 

Nieuwe leden zijn welkom. Wil je nieuwe contacten op doen, netwerken, kennis delen of gezelligheid vinden, wordt dan lid. De VVAO biedt veel mogelijkheden. Voel je uitgenodigd om vrijblijvend een activiteit van de vereniging bij te wonen: neem contact met ons op via e-mailadres denboschtilburg@vvao.nl. Via dit mailadres is ook meer informatie te verkrijgen. En neem een kijkje op onze Facebook-pagina

Noteer alvast de data 2019-2020: maandbijeenkomsten op 12 september, 11 december, nieuwjaarsborrel  op 16 januari, 12 februari, 12 maart, 8 april, 7 mei en 10 juni 2020 (diner) en een Filmcyclus met drie films (16 oktober, 30 oktober en 13 november) en een workshop op 27 november. 

Afdelingsbestuur

Het bestuur van de afdeling Den Bosch - Tilburg bestaat uit:

Monique Westerlakenvoorzitter

Thelma Lont

Angela de Visser

Adja Waelput