Colofon

 

  • MAAK! KENNIS deelt kennis en kennissen

  • MAAK! KENNIS verrijkt

  • MAAK! KENNIS verwondert

  • MAAK! KENNIS inspireert

  • MAAK! KENNIS stapt uit de comfortzone
  • MAAK! KENNIS verandert

 

Redactie 
Jorien Bakx (hoofdredacteur a.i.)
Ria Lindeman 

 

Auteurspool 
Immy Braam, Mariël van den Donk, Rosa Lindenburg, Madelon van Luijk, Margriet Rutgers, Anna Schimmel, Joanna Schopman, Willemijn Schretlen, Joke Tacoma, Marlene de Vries, Antoinette Weerkamp-Beens.

 

Fotografenpool​ 
Immy Braam, Marian Bosch- van Valkenhoef, Xandra Dick, Pauline Mourits, Minne Scharis, Janneke van Spengler.

 

Kopij
Kopij en suggesties voor artikelen kun je mailen naar redactie@vvao.nl. Voor specifieke vragen rondom de MAAK! neem je contact op met de hoofdredacteur via hoofdredacteur@vvao.nl

 

Verantwoordelijkheid
Alleen wanneer dat uitdrukkelijk staat vermeld, geven artikelen of passages in artikelen de mening en/of het inzicht weer van de VVAO. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de groots mogelijke zorg besteed, desondanks zijn fouten niet te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvoorziene gevolgen.

 

© MAAK! KENNIS
Als je uit deze portal wilt citeren of een gedeelte van de inhoud wilt vermenigvuldigen, neem dan vooraf contact op met de redactie via redactie@vvao.nl

 


 

Vrouwen ontmoeten elkaar bij de VVAO 
De VVAO is hèt leidend netwerk voor ambitieuze, hoogopgeleide, sociaal betrokken vrouwen. Wij dragen bij aan het pad dat jij wilt lopen door het delen van kennis en het faciliteren van inspirerende ontmoetingen.

Voor meer informatie of aanmelden voor het lidmaatschap verwijzen we je graag naar www.vvao.nl