Cliëntondersteuning (deel 2)


De vraag is gesteld waar je een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt vinden. Dat kan bijvoorbeeld bij MEE (mee.nl). Een grote organisatie die zich inzet voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen meedoen.

Leny Gubbi, portefeuillehouder Senioren HB
Door VVAO, afdeling Utrecht


MEE zet zich in voor domein-overstijgende cliëntondersteuning met als doel verbreding van de cliëntondersteuning via de WLZ en betere borging van het recht op cliëntondersteuning via de WMO. Zie hiervoor ook de website www.regelhulp.nl. Daar is een overzicht opgenomen van organisaties voor cliëntondersteuning voor elke gemeente en zorgkantoor. Cliëntondersteuning is gratis en een cliëntondersteuner is onafhankelijk. Er is een post-HBO opleiding voor en een registratiemogelijkheid. Dat is een waarborg dat deze mensen kennis van zaken hebben en weten hoe zij met de cliënt en de betreffende instanties om moeten gaan.

Onbekend
Bij huisartsen- en specialistenbezoek is cliëntondersteuning nog geen vanzelfsprekende zaak. En ook nog niet zo goed geregeld. In 2018 voerde het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg) in opdracht van het Ministerie van VWS een onderzoek uit. De vraag was ‘om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de cliëntondersteuning in de curatieve zorg in Nederland, of er zogenaamde ‘best practices’ zijn in gemeenten waar andere gemeenten door geïnspireerd kunnen worden en of er voorbeelden zijn van effectieve cliëntondersteuning in het buitenland die mogelijk ook in de Nederlandse context worden gebruikt.’

Weinig inzicht
Uit het rapport van NIVEL met de titel:  ‘Cliëntondersteuning in de curatieve zorg’ blijkt ‘Onafhankelijk cliëntondersteuning op het gebied van curatieve zorg wordt niet structureel of automatisch aangeboden vanuit gemeenten. Patiënten en cliënten worden niet op de mogelijkheid gewezen, ook niet bij kwetsbare groepen. Mede daardoor bestaat er weinig inzicht in de omvang van het probleem en de behoefte aan aparte cliëntondersteuning in de curatieve zorg. Deze potentiële behoefte zou verder verkend moeten worden.’ Uit onderzoek blijkt tevens dat goede cliëntondersteuning positieve gezondheidsresultaten oplevert.
Heel recent heeft de toenmalige Minister van VWS, Hugo de Jonge in een Kamerbrief van 10 december 2021 gemeld wat de stand van zaken was over de versterking van cliëntondersteuning. Er zijn onderzoeken geweest, 168 koplopergemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er zijn vele miljoenen beschikbaar gesteld. Hopelijk leidt dit alles tot positieve resultaten in alle gemeenten in Nederland, ook in die van u en van mij.

 

 

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED