Positieontwikkeling

Als VVAO zetten we ons in voor groepen vrouwen die onze steun en aandacht kunnen gebruiken. De komende jaren ligt daarbij de focus op de volgende drie doelgroepen:

  • Jonge hoogopgeleide vrouwen die onder hun niveau werken;
  • Hoogopgeleide 50-plus vrouwen die niet in staat zijn op de arbeidsmarkt actief te zijn;
  • Hoogopgeleide vrouwen van niet Nederlandse komaf die hun plaats op onze arbeidsmarkt willen vinden en niet het juiste netwerk hebben daarvoor.

Fondsen

De stichting dr. Marie Anne Tellegen (ofwel MATellegen) is de ANBI-Stichting van de VVAO. 

De stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Zie voor meer informatie, het doen van donaties en aanvragen: www.matellegen.nl.

Andere fondsen waarmee de VVAO contacten onderhoudt zijn:

Geïnteresseerden worden voor de voorwaarden en verdere informatie verwezen naar de informatie van de stichtingen zelf.

Voor het verlenen van studiebeurzen/fondsen zijn de stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.

VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO

Vrouwen kunnen beter! De man/vrouw-balans in het arbeidsleven is nog ver te zoeken. Of het nu om salaris gaat, of om vrouwen in het middensegment, of de top. Vrouwen tussen 30-50 jaar krijgen vaak meer oog voor deze scheve situatie omdat ze zelf niet verder komen of andere vrouwen om zich heen zien vastlopen. VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO, wil die vrouwen ondersteunen en zo zorgen dat meer vrouwen een goede positie gaan bekleden in de maatschappij.


Hoe gaan we dit doen? De kern van de VVAO is dat vrouwen elkaar verder helpen door middel van educatie. Kennis maakt immers bewust, weerbaar en vaardig. Een concreet middel is de loopbaangroep. In een groep van maximaal tien vrouwen worden onder begeleiding van een coach verscheidene loopbaanthema’s behandeld waarbij het accent ligt op zaken waar juist vrouwen tegenaan lopen.
Komende week sturen we de afdelingsvertegenwoordigers van de cirkel Jongeren oftewel VVAO-NEXT een aantal handvatten om een Loopbaangroep op te zetten. In sommige afdelingen zijn er al vergelijkbare initiatieven. Aanvullingen en (literatuur-)tips zijn dan ook altijd welkom! Zo kan VVAO-NEXT een platform worden voor uitwisseling van ideeën. Laten we elkaar inspireren!

Klaartje Groot – VVAO-NEXT