Positieontwikkeling

Als VVAO zetten we ons in voor groepen vrouwen die onze steun en aandacht kunnen gebruiken. De komende jaren ligt daarbij de focus op de volgende drie doelgroepen:

  • Jonge hoogopgeleide vrouwen die onder hun niveau werken;
  • Hoogopgeleide 50-plus vrouwen die niet in staat zijn op de arbeidsmarkt actief te zijn;
  • Hoogopgeleide vrouwen van niet Nederlandse komaf die hun plaats op onze arbeidsmarkt willen vinden en niet het juiste netwerk hebben daarvoor.

Fondsen

De stichting dr. Marie Anne Tellegen (ofwel MATellegen) is de ANBI-Stichting van de VVAO. 

De stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Zie voor meer informatie, het doen van donaties en aanvragen: www.matellegen.nl.

Andere fondsen waarmee de VVAO contacten onderhoudt zijn:

Formulieren t.b.v. het JoKolkfonds:

Geïnteresseerden worden voor de voorwaarden en verdere informatie verwezen naar de informatie van de stichtingen zelf.

Voor het verlenen van studiebeurzen/fondsen zijn de stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.

Landelijke ZZP-groep

De VVAO heeft veel ondernemende leden, een deel daarvan is ondernemer. Sinds september 2012 vinden ZZP-ers die lid zijn van de VVAO elkaar in de Landelijke ZZP-groep VVAO. Doel van de groep is onderlinge deskundigheidsbevordering en netwerken.

De ondernemersthema’s waarvoor binnen de groep specifieke interesse is: acquisitie, marketing, social media, intervisie.

Naast de doelstelling deskundigheid versterken en netwerken voor kleine ondernemers (ZZP) heeft de ZZP groep ook tot doel VVAO ondernemers mogelijk te laten samenwerken:

- samen ideeën ontwikkelen rond diensten of producten
- samen opdrachten uitvoeren.

Om dit op den duur mogelijk te maken is o.a. de LinkedIngroep “Landelijke ZZP groep VVAO” gestart. Deze groep zijn nu 76 leden aangesloten. Dit biedt leden de mogelijkheid elkaars profielen te bekijken en gericht te kunnen netwerken met elkaar; We zijn elkaars mogelijke collega’s en/of klanten

Ben je VVAO-lid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  als eenmanszaak dan ben je van harte uitgenodigd om je aan te sluiten.

Meld je aan bij de Initiatiefnemer en organisator Landelijke ZZP-groep VVAO: Brenda Reyerse B.Reyerse@pezotrainingadvies.nl of via de LinkedIn-groep Landelijke ZZP-groep VVAO.

 

Intervisiegroep VVAO-ZZP regio zuidwest

De intervisiegroep is opgericht in 2012 en is voor VVAO-leden die ZZP'er zijn.
Het doel is intervisie en het uitwisselen van ervaringen als ondernemer. 
Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend.
Coördinator is Joke Tacoma.

We komen iedere vierde donderdag van de oneven maand van 10-12 uur in Rotterdam bij elkaar. Juli slaan we over, in juni gaan we uit eten.

We doen afwisselend intervisie en een ander onderwerp, zoals:

-    netwerkgesprekken voeren   -    feedback en complimenten
-    sociale media   -    geweldloze communicatie
-    grenzen aangeven, nee zeggen   -    hoe creëer je en behoud je verwijzers
-    verkoopgesprekken voeren   -    out of the box denken


Intervisie is collegiale consultatie, we brengen allemaal een probleem in, we kiezen als groep welk probleem we nemen en behandelen dat met een model dat gebaseerd is op doorvragen. We bereiken op deze manier veel diepgang en de probleeminbrenger voelt zich met de vele tips en door de vragen goed geholpen. En: we leren er allemaal van, ook als we geen probleeminbrenger zijn.

Wil je meer weten van onze groep?
Lees dan onze jaarverslagen of neem contact op met Joke Tacoma: info@tacomacoaching.nl.

Reacties deelnemers

Door deze intervisiegroep ben ik een betere ondernemer geworden. Ik weet wat mijn valkuilen zijn en wat ik moet doen in lastige situaties. Verder is het een groep waar ik terecht kan als ik een probleem heb, zo nodig buiten de intervisietijden om.
Joke Tacoma

Van elke intervisiebijeenkomst kom ik energievol thuis vol goede ideeën en vaak nieuwe plannen voor mijn bedrijf.
Ria Stikkelman

Als ZZP-er in de erfgoedwereld heb je vaak een wat eenzaam bestaan, weinig momenten om eens te spanner over je aanpak. Binnen de intervisiegroep vind ik precies dat: 2 uur om samen een vraag aan te pakken, te bespreken waar je tegen aan loopt, op een heldere en gestructureerde manier. Je krijgt zienswijzen van vrouwen uit andere branches, wat vaak een verfrissend perspectief biedt. Ik kom altijd vol energie en met een positief gevoel terug van de intervisie.
Marloes van der Sommen

Jaarverslagen (pdf)

VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO

Vrouwen kunnen beter! De man/vrouw-balans in het arbeidsleven is nog ver te zoeken. Of het nu om salaris gaat, of om vrouwen in het middensegment, of de top. Vrouwen tussen 30-50 jaar krijgen vaak meer oog voor deze scheve situatie omdat ze zelf niet verder komen of andere vrouwen om zich heen zien vastlopen. VVAO NEXT, de jongerenafdeling van de VVAO, wil die vrouwen ondersteunen en zo zorgen dat meer vrouwen een goede positie gaan bekleden in de maatschappij.


Hoe gaan we dit doen? De kern van de VVAO is dat vrouwen elkaar verder helpen door middel van educatie. Kennis maakt immers bewust, weerbaar en vaardig. Een concreet middel is de loopbaangroep. In een groep van maximaal tien vrouwen worden onder begeleiding van een coach verscheidene loopbaanthema’s behandeld waarbij het accent ligt op zaken waar juist vrouwen tegenaan lopen.
Komende week sturen we de afdelingsvertegenwoordigers van de cirkel Jongeren oftewel VVAO-NEXT een aantal handvatten om een Loopbaangroep op te zetten. In sommige afdelingen zijn er al vergelijkbare initiatieven. Aanvullingen en (literatuur-)tips zijn dan ook altijd welkom! Zo kan VVAO-NEXT een platform worden voor uitwisseling van ideeën. Laten we elkaar inspireren!

Klaartje Groot – VVAO-NEXT

MATellegen

Met de feestdagen en het einde van het jaar in het verschiet nog even een moment van aandacht voor MATellegen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat velen van jullie MATellegen een warm hart toedragen. Heel veel dank hiervoor!

MATellegen kan financieel leven en haar doelen bereiken door de ondersteuning middels gelden van de donateurs. Het speerpunt is daarbij het in algemene zin bevorderen van deelname van vrouwen aan hoger onderwijs om hun positie versterken.

MATellegen is opgericht door de VVAO. De ANBI (algemeen nut beogende instelling) vorm betekent voor donateurs dat de gift (waarmee MATellegen goede doelen ondersteunt) een fiscaal vriendelijk tintje krijgt. Voor giften van particulieren betekent dit fiscale aftrek in de inkomstenbelasting. Met de jaarwisseling in het vooruitzicht is dit misschien nog een idee.

Nieuwsgierig geworden? Zo komt u op de website: www.matellegen.nl

Belangstellenden voor de tot 1 februari 2018 lopende aanvraagronde voor de financiering van projecten verwijzen we naar: matellegen.nl/aanvraag/projectfinanciering/

Het bestuur van MATellegen wenst u fijne dagen!