Missie

De VVAO wil een inspirerend, zakelijk en persoonlijk netwerk zijn voor hogeropgeleide, ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen. Door een kennisbron te zijn en deze kennis verder te ontwikkelen en te delen, wil de VVAO een waardevolle gesprekspartner zijn voor externe partijen zowel nationaal al internationaal. De VVAO biedt de mogelijkheid gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen.

Visie

De VVAO zet zich in voor de positieverbetering van vrouwen en werkt aan hun empowerment. We doen dit onder andere door beleidsbeïnvloeding, schrijven van artikelen en het organiseren van activiteiten. Daarbij kijken we ook over de grenzen van ons eigen land heen want we vinden dat overal in de wereld meisjes recht hebben op onderwijs en de kans moeten krijgen hun talenten te ontplooien.

Doel

Het kerndoel van onze vereniging is emancipatie van vrouwen. Dit willen we bereiken door empowerment en economische positieontwikkeling van hoogopgeleide vrouwen centraal te stellen. We zijn solidair aan alle vrouwen en zetten ons in voor vrouwen wereldwijd.

Bestuursleden

Drs. J. Martens (Jeanne)

D. van Iwaarden (Dineke)

Drs. Ing. M. van Diemen (Margaret)

Drs. A. van Heumen (Astrid)

Dr. K. Groot (Klaartje)

Drs. M. Fennema (Mabri)

Eeuwfeest

In het weekend van 1, 2 en 3 juni 2018 viert de VVAO haar eeuwfeest. 100 jaar VVAO wordt gevierd met een feestelijke Algemene Leden Vergadering, een lustrumdag en een sportief evenement. Meer informatie volgt spoedig.

Fondsen

De VVAO is zelf geen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en legaten en donaties aan de VVAO worden belast.

Daarom hebben we een fonds dat wel de ANBI status heeft, en waar giften onbelast het goede doel kunnen bereiken. Dit fonds heeft de naam van een van de meest prominente VVAO voorzitters gekozen, namelijk dr Marie Anne Tellegen. Het fonds heet MATellegen, meer informatie vind u op www.matellegen.nl. Financiƫle bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

De stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Uw bijdrage is van essentieel belang om deze doelen te realiseren.

Daarnaast is de VVAO gelieerd aan een drietal andere fondsen te weten:

GeĆÆnteresseerden worden voor de voorwaarden en verdere informatie verwezen naar de informatie van de stichtingen zelf.

Voor het verlenen van studiebeurzen/fondsen zijn de stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.