Missie

De VVAO is al ruim 100 jaar hét netwerk voor hoog opgeleide, ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen. Samen zetten wij ons in voor de positieontwikkeling van vrouwen en werken we aan hun empowerment. Binnen de VVAO vinden gelijkgestemde vrouwen een netwerk om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en vriendschappen in alle leeftijdscategorieën op te bouwen.

Visie

De VVAO zet zich in voor de positieontwikkeling van vrouwen en werkt aan hun empowerment. We doen dit onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijk activiteiten, het ontwikkelen en delen van kennis en het organiseren van regionale, landelijke en internationale activiteiten. De VVAO levert ook een belangrijke bijdrage aan meningsvorming en beleidsvorming door het schrijven en publiceren van artikelen.

Doel

Het kerndoel van onze vereniging is emancipatie van vrouwen. Dit willen we bereiken door empowerment en economische positieontwikkeling van hoogopgeleide vrouwen centraal te stellen. We zijn solidair aan alle vrouwen en zetten ons in voor vrouwen wereldwijd.

Bestuursleden

Drs. J. Martens (Jeanne)

Drs. R. Modderman (Renske)

D. van Iwaarden (Dineke)

Drs. Ing. M. van Diermen (Margaret)

Drs. A. van Heumen (Astrid)

Dr. K. Groot (Klaartje)

D. van Heeswijk (Desiree)