Missie

De VVAO wil een inspirerend, zakelijk en persoonlijk netwerk zijn voor hogeropgeleide, ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen. Door een kennisbron te zijn en deze kennis verder te ontwikkelen en te delen, wil de VVAO een waardevolle gesprekspartner zijn voor externe partijen zowel nationaal al internationaal. De VVAO biedt de mogelijkheid gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen.

Visie

De VVAO zet zich in voor de positieverbetering van vrouwen en werkt aan hun empowerment. We doen dit onder andere door beleidsbeïnvloeding, schrijven van artikelen en het organiseren van activiteiten. Daarbij kijken we ook over de grenzen van ons eigen land heen want we vinden dat overal in de wereld meisjes recht hebben op onderwijs en de kans moeten krijgen hun talenten te ontplooien.

Doel

Het kerndoel van onze vereniging is emancipatie van vrouwen. Dit willen we bereiken door empowerment en economische positieontwikkeling van hoogopgeleide vrouwen centraal te stellen. We zijn solidair aan alle vrouwen en zetten ons in voor vrouwen wereldwijd.

Bestuursleden

Drs. J. Martens (Jeanne)

Drs. R. Modderman (Renske)

D. van Iwaarden (Dineke)

Drs. Ing. M. van Diermen (Margaret)

Drs. A. van Heumen (Astrid)

Dr. K. Groot (Klaartje)