ANBO zoekt vrouwen die namens ANBO zitting willen nemen in het bestuur of het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds. ANBO streeft naar diversiteit en roept vrouwen nadrukkelijk op zich te mengen in dit mannenbolwerk.

Wilt u niet actief zijn in een pensioenfonds, maar wel uw kennis delen? Dan bent u welkom bij de pensioengroep van ANBO. Deze leuke, enthousiaste club van circa 25 mensen komt twee tot drie keer per jaar bijeen.

Mail uw cv
Meedoen aan één of beide kan via een e-mail aan onze beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn: w.reijn@anbo.nl. Het is prettig als u een korte cv en motivatie meestuurt.

Nadere informatie is ook verkrijgbaar via VVAO-lid Nanda Troost: n.troost@anbo.nl