Zoals misschien al wel gelezen of gehoord, is er op de Algemene ledenvergadering van juni jongstleden besloten dat de VVAO jaarlijks een jaarthema vaststelt voor alle afdelingen; voor de ALV kunnen door de afdelingen onderwerpen worden aangeleverd. Voor 2018 en mogelijk ook voor 2019 werd op de laatste junivergadering gekozen voor het onderwerp de Kracht van Kennis. Dat is een breed spectrum waarmee meerdere jaren te vullen zijn. De themacommissie - bestaande uit Jos van Geervliet (PC Castricum), Gerda Nicolai (PC Heiloo), Lon Veering (PC Bergen) en Irmgard Asberg en Evelien van Melle (beiden PC Alkmaar) - is er dan ook met plezier en voortvarend mee aan de slag gegaan.

2018 wordt een bijzonder jaar met op 7 april het vijftigjarig lustrum van onze eigen afdeling en twee maanden later van 1 t/m 3 juni de viering van het honderdjarig bestaan van de landelijke VVAO. Besloten is om in die lustrummaanden de thema-activiteiten te laten vervallen. Maar naast deze zojuist genoemde data kunnen de volgende alvast in de agenda worden genoteerd:

Jaarprogramma 2018 rond het thema ‘De Kracht van Kennis’, inclusief data jaarvergadering en 50jarig NHN-lustrum en 100jarig landelijk lustrum

9 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst en ludieke inleiding
Plaats: Wijkcentrum Overdie.
Inloop: 19.30 uur
Opgave zie hieronder bij Alleen voor leden (alleen zichtbaar indien ingelogd)

10 februari: De jaarvergadering
Plaats: Wijkcentrum Overdie.
Inloop: vanaf 9.30 uur.
Nadere informatie volgt. 

6 maart: Lezing door Robert Slagt over Fake News vs real news; de kracht van (onjuiste) kennisoverdracht. Plaats: Wijkcentrum Overdie.
Inloop: 19.30 uur

7 april: het 10e Lustrum van onze eigen afdeling rond het thema De vrouw in haar kracht
Plaats: De Blinkerd, Heereweg 150, Schoorl
Inloop: 9,300 uur   
Nadere informatie volgt

16 mei: Lezing door Prof. Dr. Maartje Raijmakers, “Inzicht in het proces van kennis verwerven op jonge leeftijd.
Plaats: Wijkcentrum Overdie.
Inloop: 19.30 uur

1 t/m 3 juni: de viering van het honderdjarig bestaan van de VVAO
Plaats: Den Bosch
Nadere informatie volgt.

28 september: inleiding en Workshop in het Nemo, Science Museum in Amsterdam. Voor wie wil na afloop drankje in de nabijgelegen OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam).
Plaats: NEMO, Amsterdam
Inloop: 14.30 uur

31 oktober: Prof. Dr. Barend Thijsse en Prof. Dr. Joris Dik spreken over Kennis en Kunst: De rol van materiaalkunde bij het bestuderen van schilderijen.
Plaats: Wijkcentrum Overdie.
Inloop: 19.30 uur

22 november: Lezing Dr. Evelien Lemstra over: Wat gebeurt er als wij de kennis verliezen? 
Plaats: Wijkcentrum Overdie.
Inloop: 19.30 uur

December: Kerstviering
Nadere informatie volgt