Mijne dames, leden VVAO,

Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt de 1e VVAO Internationale Women (Economic) Empowerment Day, die op 14 november a.s. gepland was, af te gelasten. Het aantal aanmeldingen is te beperkt om een landelijk VVAO-evenement, met sprekers van dit niveau op de Koninklijke Industrieele Groote Club, te Amsterdam door te laten gaan. Wij waren overtuigd dat het succes van de VVAO International Women’s Day, 8 maart jl. onze leden en haar introducees zou verleiden naar dit evenement te komen.

In samenwerking met de WED hadden wij gehoopt op een aanzienlijke groep dames. Zeker nu zo duidelijk is gebleken uit de laatste cijfers van het World Economic Forum, dat de ook economische positie van de Nederlandse vrouw, opnieuw onder druk is komen te staan. De noodzaak van Women (Economic) Empowerment blijkt nog steeds universeel. Nu meer dan ooit is educatie voor vrouwen, een beproefd recept tot economische zelfstandigheid gebleken. Wij, als VVAO, zijn al 100 jaar het goede voorbeeld in deze en dienen dat naar onze bescheiden mening uit te dragen naar een breed publiek. Gelukkig hebben we de Ambassadeur van Palestina, Ms Rawan Sulaiman en de directeur van She Consult, Vreneli Stadelmaier bereid gevonden om ons op een ander landelijk event gedurende ons Lustrum-jaar toe te spreken.

Uiteraard zullen we evalueren waarom het aantal aanmeldingen achter is gebleven bij de verwachtingen en wij steken de hand geheel in eigen boezem. Wellicht heeft de communicatie vanuit VVAO Internationaal te wensen overgelaten, of zijn er teveel bijeenkomsten in een korte tijd geweest? We zullen onze leerpunten er uit halen. Het bedrag dat door jullie is betaald zullen we terugboeken.

Voor de VVAO International Women’s Day, 8 maart 2018 zullen wij tijdig en veelvuldig met u communiceren en hopen van harte u dan in groten getale te mogen verwelkomen. Ditzelfde zal gelden voor de 1e VVAO Internationale Women (Economic) Empowerment Day, 13 November 2018. Wij raden u aan deze data alvast in u agenda te noteren.

Hartelijke groet,

Astrid van Heumen
VVAO - Internationaal