Afgelopen zaterdag zijn de plannen voor de portefeuille maatschappelijk besproken en hebben we met de aanwezigen in de Cirkel Maatschappelijk plannen gemaakt over hoe we dit verder kunnen implementeren binnen de afdelingen. Als rode draad door onze langdurige historie lopen de thema’s ‘educatie/onderwijs’ en ‘vrouwen en arbeidsmarkt’. Naar aanleiding van de recent uitgevoerde onderzoeken richten we in deze cirkel de komende jaren de blik op ‘vrouwen en de arbeidsmarkt’. Aandacht is er voor de onderscheiden groepen: *jonge, hoogopgeleide vrouwen, *hoogopgeleide vrouwen van 50+ die werkzoekend zijn én *hoogopgeleide vrouwen van niet Nederlandse komaf of vluchtelingenvrouwen. Bij alle drie de groepen kan het netwerk van de VVAO hen verder helpen op verschillende wijzen.

In de bespreking in de cirkel zijn vervolgens concrete plannen besproken, ervaringen van afdelingen uitgewisseld en voorstellen gedaan. We gaan gezamenlijk inzetten op het leggen van contacten met organisaties van allochtone/vluchtelingenvrouwen om hiermee plannen te maken. Afdeling Gouda zal haar ervaringen in de ondersteuning van vluchtelingenvrouwen op de slackpagina van de cirkel maatschappelijk plaatsen.
Afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg gaat starten met een kring ‘Vrouwen in bestuursfuncties’ die op 30 november een bijeenkomst hebben. Leden van andere afdelingen zijn hier ook welkom. Afdeling Arnhem, die al jarenlang een kring voor het stimuleren van vrouwen in bestuursfuncties heeft, biedt andere afdelingen hier informatie en ondersteuning in aan. Het concept ‘De Proeftuin’ van afdeling Eindhoven wordt besproken. Hier kunnen vrouwen oefenen in presenteren, nieuwe concepten uitproberen en daar in een veilige omgeving feedback over ontvangen.

Het was mooi om te zien hoe afdelingen elkaar al vinden in gezamenlijke plannen en initiatieven en het uitwisselen van informatie. Dit gaat ons helpen om met elkaar zichtbaar te maken waar de VVAO voor staat. Laten we de succesvolle activiteiten en bijeenkomsten dan ook vooral met elkaar delen en ook zichtbaar maken naar buiten toe.

Slack is een platform waar de drie cirkels hun ideeën gaan delen. Voor de website werken we al met dit platform. Ga eens kijken op www.slack.com. Als je uitgenodigd wilt worden voor de VVAO groep stuur dan een mailtje aan Margaret van Diermen (mdiermen@telfort.nl) één van de andere HB leden of naar kantoor.

Margaret van Diermen