In aanloop naar Prinsjesdag organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties - haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Insteek van deze middag is agendering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van de toekomst, en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.


Dit jaar specifieke aandacht voor vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Steeds meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Vaak vrijwillig en soms uit noodzaak omdat er geen ander alternatief op een zelfstandig inkomen zichtbaar lijkt. Als een zelfstandig inkomen in het dagelijks leven niet voldoende blijkt te zijn, ligt een leven als werkende arme op de loer. Vrouwelijke zzp'ers zijn in meerdere opzichten financieel kwetsbaar. Wat zijn de risico’s, knelpunten en voorwaarden voor succes van economische zelfstandigheid van vrouwelijke zzp'ers?


Keynote speaker: Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners)


Praktische informatie
Locatie: Internationaal perscentrum Nieuwpoort, Den Haag
Datum & tijd: maandag 9 september, 14:00-16:30 uur
Kosten: Geen. Vrij toegang


U kunt zich alvast aanmelden. Zodra het programma definitief is, sturen wij u een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden

Meer informatie over het Vrouwenpodium en Prinsessendag