De Thema Avond Vrouw & Gezondheid in ziekenhuis Tergooi in Hilversum was druk bezocht. Men moest zelfs met een wachtlijst werken. Voor de mensen die deze boeiende avond, die zeker voor herhaling vatbaar is, gemist hebben, zijn de presentaties nog te bekijken onder Documenten/VVAO Presentaties.

Aan de orde kwamen vragen als wat zijn de ontwikkelingen in de gezondheidszorg van de afgelopen decennia en wat betekent dat dat voor het werken in de gezondheidszorg?

Prof. Dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, houdt een inleiding, twee medici gaan in op ontwikkelingen in hun specifieke vakgebied.

Karin Arkenbout is interventiecardioloog in Tergooi. Zij organiseerde daar de Dress Red Day om aandacht te vragen voor de specifieke eigenschappen van het vrouwenhart. Ze zet zich regelmatig in om mensen te bewegen tot een gezonde(re) leefstijl. Zij belicht de gezondheidszorg voor vrouwen

Guus Glastra is bestuurslid VVAO Gooi en Eemland en niet (meer) praktiserend dermatoloog. In een gesprek met een jonge collega bespreekt zij de positie van vrouwen in de gezondheidszorg vroeger en nu. Tevens komt aan de orde wat er veranderd is in de organisatie van de zorg.