In november hebben velen uit onze afdeling gereageerd op de ‘Brandbrief’ van het HB (zie Uit het bestuur van december 2018) De landelijke ledenbijeenkomst, waar de brief en de reacties besproken zijn, heeft geleid tot een rapport met een elftal onderzoeksvragen. Voor het bestuur van NHN aanleiding om naar de besturendag van 23 maart te gaan en ons geluid te laten horen. Drie onderzoeksvragen uit het rapport staan centraal voor onze afdeling:

  1. Hoe willen we onze missie realiseren? Wat betekent dit voor afdeling, HB, commissies. M.a.w. hoe organiseren we onszelf?
  2. Voor wie is de VVAO? Wat zijn de wensen en de behoeften, met welke boodschap en via welk kanaal bereiken we onze doelgroep(en)?
  3. Hoe vergroten we onze naamsbekendheid? Zou een nieuwe naam zinvol zijn en welke naam zou dat kunnen zijn?

Mocht je graag de uitwerking lezen en input willen leveren, dan kun je hier de uitwerking vinden en vind uit wat schuilt erachter: WEES EEN OEN EN LAAT OMA THUIS.

Margreet Nool