Het Wijsheidsweb van de Quest for wisdom foundation (QFWF) is sinds 21 december 2017 online. Het is zowel een archief als een forum voor culturele uitwisseling ter bevordering van wijsheid tussen culturen, iets waar de huidige tijd om vraagt.
Op het Wijsheidsweb worden wijsheden uit alle windstreken op organische wijze verzameld en via het Rad van interculturele levenskunst op een heel eigen en symbolische manier, gepresenteerd.

Redactionele pagina’s

De inmiddels zo’n 75 redactionele pagina’s bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid. Redactionele pagina’s zijn grotendeels afkomstig van de hoofdredactie (Heidi Muijen en Joke Koppius).

Wijsheden

Maandelijks verschijnt een dozijn z.g. Wijsheden. Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … — door experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen. Wijsheden brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.
Na ruim één jaar zijn meer dan 200 Wijsheden op de site gepubliceerd.
Deze zijn afkomstig van een groeiend aantal (nu ruim 70) WW-auteurs.

Forum/platform berichten

Het Forum/platform biedt een overzicht activiteiten en actualiteiten, waarin levenskunst en wijsheidstradities, uitwisseling en interactie tussen culturen centraal staan. Maandelijks zijn actualiteit en regelmaat goed voor een variërend aantal bijdragen; nu bijna 130.

VVAO-leden op het Wijsheidsweb

Er zijn al diverse VVAO-leden die aan het Wijsheidsweb bijdragen: vanuit de afdeling Deventer is van Tanny Brons, Sieth Delhaas, Thea van der Grift, Joke Koppius inmiddels interessant materiaal op het Wijsheidsweb te vinden en vanuit Maastricht draagt Machteld Roede haar steentje bij. Er zullen er nog veel meer volgen; binnenkort ook van Marianne Sorgedrager!

Nieuwsbrief Spinnend web

De (gratis) digitale nieuwsbrief Spinnend web is bedoeld voor het bekendheid geven aan het gedachtegoed van de QFWF en het aankondigen van de Ontmoetingsdagen en Masterclasses. Spinnend web verschijnt 1 maal per kwartaal.
Abonneren? Mail: redactie@questforwisdom.org.