In het kader van 100 jaar Vrouwenkiesrecht, is een aantal landelijke en regionale activiteiten opgestart. 

 

Meer informatie hierover is te vinden op:

Op https://100jaarkiesrecht.nl/tijdlijn/vrouwenkiesrecht/ worden diverse initiatieven verzameld.