Vrouwen naar de top, het blijft een hardnekkig onderwerp. De toename van het aandeel vrouwen in hogere posities verloopt uiterst traag. In deze publicatie leggen we (VanDoorneHuiskes en partners) samen met topvrouwen belangrijke mechanismen bloot die van invloed zijn op de loopbaanontwikkeling van vrouwen. Inzicht in die mechanismen en hoe je ermee om kunt gaan, helpen om meer succesvol de route naar de top uit te stippelen.

De afgelopen tien jaar hebben we non-stop gemonitord hoe organisaties omgaan met m/v-diversiteit. Met de Monitor Talent naar de Top onderzoeken we jaarlijks de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de top van organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend en de inspanningen van organisaties om het aandeel vrouwen in de top te vergroten. Met de Bedrijvenmonitor Topvrouwen meten we sinds 2012 de effecten van het wettelijk streefcijfer door jaarlijks de voortgang van het aandeel vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen te analyseren. De monitors hebben ons veel geleerd over wat organisaties doen om meer vrouwen in de top te krijgen. Welke ambities organisaties hebben en wat voor beleid en maatregelen ze inzetten om de doorstroom van vrouwen naar de top te bewerkstelligen. We kunnen concluderen dat er in Nederland vooral veel kennis over de organisatiekant is verzameld. Goed onderzoek onder topvrouwen is er nauwelijks. Wij vinden het hoog tijd om vrouwen zelf aan het woord te laten. Als vorm kozen we ‘citizen science’ onderzoek, d.w.z. onderzoek waaraan vrouwen zelf met al hun kennis en ervaring over de weg naar de top zoveel mogelijk zelf zouden bijdragen. Daarvoor ontwierpen we een app waarmee vrouwen over een langere periode gegevens zouden kunnen aanleveren via hun mobiele telefoon of ipad. Met de unieke Female Career App® zijn we op zoek gegaan naar de ervaringen van topvrouwen met werving en selectie voor hogere functies. Dit type online-onderzoek wordt ook wel e-journey onderzoek genoemd.

Inmiddels hebben we twee jaar topvrouwen in Nederland gemonitord en hebben zij zelf met de app geregistreerd welke gebeurtenissen zich hebben voorgedaan in hun carrière en bij sollicitatie en benoeming. Maar ook hun ervaringen hierbij en hoe zij zich voelden, hebben zij met de app bijgehouden. De Female Career App vormt hiermee een uniek instrument dat een uniek databestand heeft opgeleverd.