Op 3 november 2018 organiseert VVAO Delft de jaarlijkse regiodag.

We ontvangen jullie graag vanaf 10:00 uur in de kamer van Charitate in de Prinsenhof, waar we ons na een koffie gaan verdiepen in de ontwikkeling van en rond de Spoorzone. Een grote verandering voor Delft, die na jaren van voorbereiding tot stand is gekomen en waaraan nog steeds gewerkt wordt.

 

Els van de Riet, hoofd juridische zaken bij het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone B.V. en Ineke Meeuse, senior bedrijfsjurist van ProRail, houden een presentatie. Beiden zijn al lange tijd werkzaam voor de Spoorzone en zullen een beeld schetsen hoe een groot aantal partijen en bedrijven samenwerken om zo'n groot project te realiseren.

 

Na de presentaties volgt een heerlijke lunch en is er gelegenheid om het Museum Prinsenhof te bezoeken.

Na de lunch is er een rondleiding van ongeveer 45 minuten bij het project Spoorzone. Na afloop is er voor wie wil, gelegenheid tot napraten met een drankje.

 

Je kunt je opgeven bij Mies Zeeman en je aanmelding is definitief als je € 30  over hebt gemaakt op rekening: NL63RABO0149132832 ten name van VVAO afdeling Delft onder vermelding van “regiodag 2018 en je naam”.

Bekijk de spoorzone: https://www.spoorzonedelft.nl/webplayer/tour.html