Een aantal van onze leden heeft onlangs een bridgekring opgericht. Deze komt 1 x per maand bij elkaar op een middag, op een in onderling overleg vastgestelde datum.

Contactpersoon is Els van Ardenne.