Op 25 mei gaat de AVG in. Ook de VVAO heeft met deze wet te maken en maatregelen genomen om de gegevens van haar leden en potentiële leden zo goed mogelijk te beschermen. 

Afdelingsbesturen zijn in maart tijdens de besturendag geïnformeerd en hebben per mail op 22 mei nadere informatie gekregen.

Hier tref je de documenten aan die van belang zijn voor het hanteren van de regels van de AVG:

Privacy Statement

Datalekprotocol 

Datalek melding

Presentatie Besturendag maart 2018

Brief aan alle leden d.d. 22 mei 2018

Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens