11 mei 2018

Beste leden,

Tijdens onze jaarvergadering in februari kwam de vraag aan de orde hoe het toch komt dat sommige leden niet of nauwelijks onze clubbijeenkomsten bijwonen en anderen juist heel frequent. We moesten het antwoord schuldig blijven; we weten het gewoon niet. Een van onze leden deed toen de suggestie om een enquête te houden onder onze leden om zo een beeld te krijgen van de verwachtingen/tevredenheid t.a.v. onze club.

Het bestuur heeft de suggestie opgepakt en een - simpele-  vragenlijst ontworpen. Het zou ontzettend fijn zijn als je de moeite wilt nemen om die in te vullen.

Wil je de ingevulde vragenlijst voor 25 mei a.s. terugsturen naar de secretaris? (Haar e-mail adres staat hieronder en is leesbaar voor de ingelogde leden).

Wil je het liever anoniem houden, stuur hem dan via de post naar de secretaris.

Ieder lid krijgt t.z.t. een samenvatting van de resultaten van dit onderzoekje, uiteraard geanonimiseerd.

Veel dank en een hartelijke groet namens het bestuur van de VVAO, afdeling Enschede,

Emmy van Vliet

Ineke Feringa

 

 

Vragenlijst

 

 

  1. Wat is voor jou de reden om lid te zijn van de VVAO?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

 

О Voor eigen professionele netwerk

О Contact met mensen buiten mijn eigen vakgebied

О Interesse in lezingen, workshops, kringen

О Gezelligheid ‘op niveau’

О Anders, te weten

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

  1. Voldoen onze clubbijeenkomsten aan je verwachtingen?

Graag je mening geven op een schaal van 1 tot 10

 

 

1               2               3               4               5               6               7                8               9              10

|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

 

Eventuele toelichting:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

  1. In welke leeftijdscategorie val je?

 

О jonger dan 50 jaar

О tussen de 51 en 60 jaar

О tussen de 61 en 70 jaar

О tussen de 71 en 80 jaar

О ­ouder dan 80 jaar

 

 

  1. Heb je in principe interesse in een functie binnen onze club (bestuursfunctie, vertegenwoordiger naar ALV, online communities, diverse commissies?)

 

О Ja, ik heb (in principe) wel belangstelling voor de functie van ……………………………………………………

О Nee

О Weet niet

 

  1. Hoe hou je je op de hoogte van de activiteiten van onze club?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

О via de mailberichten van secretaris, coördinatoren en anderen

О via de Nieuwsbrief

О via de website van de VVAO Enschede

 

 

  1. Hoe vaak kijk je op de website van VVAO Enschede?

О vaak

О af en toe

О zelden of nooit, want ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

  1. Hoe vaak kijk je op de landelijke website?

О vaak

О af en toe

О zelden of nooit, want…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

  1. Heb je behoefte aan een korte uitleg en schriftelijke instructie over het gebruik van onze website?

О Ja

О Nee

 

 

  1. Heb je suggesties voor de invulling van ons programma (thema, spreker), voor de website,

een nieuwe locatie, een nieuwe kring, etc.?

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Graag de ingevulde vragenlijst voor 25 mei a.s. retourneren aan de secretaris.

 

Dank voor de moeite!

 

Namens het bestuur van de VVAO,

afdeling Enschede,

Emmy van Vliet

Ineke Feringa