Beste leden,

Hierbij laat ik jullie weten dat bij de kunstkring van de VVAO twee plekken zijn vrij gekomen.

De groep (7 leden) komt ca. zes keer per jaar bij elkaar: drie keer in het voorjaar en drie keer in het najaar.

Voor informatie kun je terecht bij Azarja Fransen, coördinator.

Je kunt je ook bij haar per e-mail aanmelden (adres hieronder te lezen als je bent ingelogd).

Graag een reactie voor 17 mei a.s.

Als er meer dan twee belangstellenden zijn, wordt er geloot.

Een hartelijke groet, Ineke Feringa, secretaris VVAO, afdeling Enschede